Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů

Správcem a stěžejním zpracovatelem osobních údajů zákazníků a návštěvníků webu www.seboroicka-dermatitida-lecba.cz je Stanislav Puffler, DiS. (IČO: 66673879 – dále jen „správce“), živnostník se sídlem Komenského 696/8, 435 11 Lom. Neváhejte se zeptat na vše, co souvisí s ochranou Vašich osobních údajů. Telefonicky na čísle 773 565 747 nebo emailem na adrese standa@seboroicka-dermatitida-lecba.cz.

Zdroje osobních údajů

Správce prakticky až na výjimky nezpracovává žádné osobní údaje. Web nedisponuje žádným kontaktním formulářem ani formulářem pro registraci k odběru marketingového newsletteru. Data webové analytiky v rámci Google Analytics jsou od 22.5.2018 plně anonymizované a oproštěné od záznamu IP adres.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

  • kontaktní email v případě přímé komunikace
  • telefonní číslo v případě přímo komunikace
  • IP adresa u logů webového serveru
  • cookies třetích stran (např. Google Analytics)

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje nejsou jakkoliv přímo zpracovávány ani prvoplánově uchovávány. V rámci webu nejsou žádné takové údaje sbírány. K osobním údajům se provozovatel webu dostanu výhradně v případě přímé komunikace s někým, kdo jej na základě své svobodné vůle kontaktuje a to buď prostřednictvím emailu, na sociálních sítích nebo telefonicky. Veškerá takto získaná data jsou použita výhradně na odpověď a poté je provozovatel neprodleně maže.

Způsob ochrany osobních údajů

Webový server provozovatele je hostován na bezpečném úložišti hostingové společnosti savana.cz s.r.o., která je rovněž případným zpracovatelem osobních údajů ve smyslu jejich dočasného uchování v rámci technického zázemí.

Webový server je zabezpečen protokolem HTTPS a šifrovánou komunikací, kterou nelze po cestě odchytit a rozšifrovat. K emailům je přistupováno obdobně – tedy šifrovaně až po úspěšné autentifikaci.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje získané v rámci osobní komunikace (telefonicky/emailem) jsou bezprostředně po ukončení každé jednotlivé komunikace ihned smazané.

Anonymizovaná data webové analytiky v nástroji Google Analytics jsou uchovány po dobu max. 38 měsíců od doby jejich pořízení.